پریشب که داشتیم با هم حرف میزدیم ناخواسته به اینکه دوستم داره اعتراف کرد

البته بعید نیست که اینطور باشه

چون اگه غیر این بود این دوستی زودتر از این تموم میشد چون از لحاظ سکسی که از من چیزی بهش نمیماسه

پس غیر از این چیزی نمیتونه باشه

ولی عجیبش

اعترافش به این موضوعه

******************

همیشه منفی بودم

بازم هستم

این اعترافش رو برای این میبینم که ......................................................

*****************

و از اون دو شب به بعد تا حالا هیچ تماسی باهام نگرفته

از اینکه اعتراف کرده ناراحته

و میخواد من فراموشش کنم

/ 0 نظر / 9 بازدید