من و علی با هم دعوا می کنیم

ولی نمیدونم چرا هیچکدوممون نمیتونیم همدیگه رو ترک کنیم

یجورایی

الان دیگه سخت شده

بارها به فاصله یکی دوماهه از هم جدا شدیم

اونو نمیدونم  چون ازش نمی پرسم ولی خودم مابینش کسای دیگه رو تست میکنم

و می بینم

باید از بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنم

پس علی رو انتخاب میکنم

/ 1 نظر / 8 بازدید

سلام چرا ؟