بالاخره تنها شدم

بعد از 6 ماه

دوباره طعم تنهایی رو چشیدم

منو علی که خودمونو خفه کردیم

امشب وقتی داشتیم با هم تلفنی حرف میزدیم   کلی حال کردیم

از حالا به بعد سعی میکنم زود به زود بیام و بهت سربزنم

تا بعد

/ 0 نظر / 12 بازدید